Правила коришћења

Информативни портал „НАЦИОНАЛНИ“ својим читаоцима нуди коришћење и приступ различитим садржајима. Поред сопствених (ауторских садржаја), портал „НАЦИОНАЛНИ“ користи и објављује садржаје креиране од стране других интернет портала, који ће бити означени. Портал „НАЦИОНАЛНИ“ нема надзор над информацијама других интернет страница, те се у потпуности одриче одговорности, везане за садржај на интернет страницама, креиран од стране трећих лица.

Лична, ауторска и друга права

Потпуно или делимично коришћење текстуалних/фото/видео ауторских материјала портала „НАЦИОНАЛНИ“, допушта се само под условом публиковања директног линка на непосредну адресу материјала на сајту, уз навођење извора преузетог материјала. За преузимање појединих ауторских материјала (када је наведено на крају текстуалног материјала) потребна је сагласност редакције. Приликом коришћења материјала, не дозвољава се измена оргиналног садржаја. Уколико сматрате да садржај објављен на порталу „НАЦИОНАЛНИ“ повређује Ваше лично, ауторско или друго право, можете тражити уклањање спорне објаве или објаву одговора или исправке.